Baza znalezionych haseł
aaaaKwiat bez zapachu, jak człowiek bez duszyaaaa

Temat: Szkoła Języka Chińskiego Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej
Wiem, że większość wybiera się na japonistykę, ale może znajdą się tacy, których to zainteresuje. Szkoła oferuje dwie formy nauczania sinologicznego, w zakresie węższym i szerszym: 1) język chiński 2) język chiński z elementami wiedzy o Chinach i śwecie wschodnioazjatyckim. Oba kursy trwają 3 lata. Pierwsza forma nauki-szkoła językowa- obejmuje podstawową wiedzę o języku chińskim oraz praktyczną naukę prowadzoną przez doświadczonych nauczycieli, a także native-speakerów przebywających w Polsce od wielu lat i wykładających na naszych...
Źródło: wwwec1.japonia.org.pl/forum/viewtopic.php?t=276Temat: Potrzebuję Dz.U. 1993 nr 103 poz. 472
...się na blankiecie właściwym dla danego dyplomu lub świadectwa. § 15. Podstawową dokumentacją, którą obowiązany jest prowadzić organizator, są: 1) programy nauczania, 2) dzienniki zajęć, 3) protokoły z przebiegu egzaminów, 4) rejestry wydanych dokumentów, o których mowa w § 14. § 16. Program określonej formy pozaszkolnej powinien zawierać: 1) założenia organizacyjno-programowe, określające: a) nazwę formy nauczania, b) cel edukacji, c) zakres tematyczny, d) zasady doboru uczestników, e) czas trwania i sposób organizacji, f) sposób sprawdzania efektów nauczania, 2) plan nauczania, określający w szczególności: a) przedmioty nauczania i ich wymiar, b) rozkład zajęć, 3) program nauczania poszczególnych przedmiotów, określający: a) treści nauczania, b) wskazówki metodyczne, c) wykaz literatury,...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=29415


Temat: Grupa KrZZTr1022
">[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 00:21 ] a tak wgl to nie wie ktos jakie to trzeba ksiazki z hist? Formy nauczania: wykład wzbogacony prezentacjami multimedialnymi Forma zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnej (pytania opisowe) Literatura podstawowa: Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006; Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, pod red. Macieja Koźmińskiego, Warszawa 2004; Leciejewicz L., Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2007; J. Szpak, Historia gospodarcza...
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=10408


Temat: Stypendium motywacyjne
...będą. Natomiast zaoszczędzona przez Państwo kasa pozwoliłaby na zwiększenie pomocy stypendialnej i uruchomienie systemu kredytowania. Uczelniom parę groszy też by się przydało. 6. A teraz istota studiowania. Oolcia i Ixtlilto (co za nick, nie idzie się tego nauczyć ) chciałyby studiować to co lubią. Ok, ale dlaczego za nasze pieniądze. Poza tym nikt nikomu nie broni studiować dwóch kierunków i niektórzy tak robią. Wreszcie są rozmaite inne formy nauczania: kursy, konferencje, szkolenia, uniwersytety wirtualne i zdaje się niedoceniane samokształcenie. Aha, Oolcia jeśli Twoją pasją jest rachunkowość, to czemu nie wybrałaś UŁ. Nasze studia nie oferują programowo zbyt wielu zajęc z Rachunkowości a specjalność Rach i Fin od jakiegoś czasu, prawdopodobnie z uwagi na wysokie wymagania stawiane studentom, nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem. 7. Badzio proponuje...
Źródło: www2.samorzad.p.lodz.pl/forum/viewtopic.php?t=1632


Temat: pediatria jesień 2010
...celów jednej strony ułatwia realizacj e celów drugiej strony - jedna strona jest wrogo nastawiona do drugiej jedna strona jest przyjaźnie nastawiona do drugiej Metoda dydaktyczna: - systematycznie prowadzony sposób pracy z nauczanym zapewniający osiągnięcie celów kształcenia - metody diagnozowania zainteresowań ‌‌ - strukturę organizacyjną zajęć teoretycznych ‌.. Konspekt przygotowany przez nauczyciela: - metody, formy nauczania, środki dydaktyczne - plan, układ materiału, metody, środki dydakt - plan, przygotowanie merytoryczne ‌.. - hierarchia celów Przywódca grupy samodzielnie podejmujący decyzje, wymusza podporządkowanie: - autokrata - demokrata - liberał - współpracujący Twierdzenie ‟godność osobowa źródłem moralnej‌. Zawarta w podtawach: - egzyscencjalizmu - eudajmonizmu - personalizmu - deotomizmu Rosnąca...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1688


Temat: Program Otwarty w Grójcu
...których ktoś sam zapyta o Krysznę, reinkarnację, poprosi by mu zaśpiewać Hare Kryszna itd Czy działalność Klubu Odkrywcy jest do końca jasna dla wszystkich? [/quote] Dla mnie po tym teraz bardziej. Zawsze wydawało mi się, pochopnie jak widzę, że chodzi o coś zupełnie innego, że założenia są zgoła inne.Teraz mam jasność. Dodam jeszcze coś, co mocno podkreślaliśmy przy różnych dyskusjach, że nie chodzi o to, żeby zamykać się na różne formy nauczania i robić wyłącznie tzw "standardowe programy", dlatego KO czy jakakolwiek inna grupa może realizować swoje cele i założenia. Chodzi jedynie o to, żeby rezultatem takich działań nie był taki Elbląg. Z doświadczenia wiem, że złotym kluczem do sukcesu w organizowaniu czegokolwiek, a tym samym osiąganiu założonych celów, jest szeroko pojęta atmosfera wśród osób pracujących na ten cel. Dobra atmosfera...
Źródło: forum.harinam.pl/viewtopic.php?t=1341


Temat: etyka i religia w szkołach
">a jeśli etyka miałaby zastępować religię, to jak jej uczyć w obecnej podstawówce? nie do konca chyba rozumiem pytanie, ale sam mam kontr-pytanie: ale dlaczego wychodzimy od obecnej formy nauczania religii w szkołach jako referencji do której są przyrównywane inne przedmioty, jakiekolwiek, np. wspomniana już etyka?
Źródło: pwgay.org/forum/viewtopic.php?t=2371


Temat: MULTIMEDIALNY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA DZIECI
...Multimedialny Słownik Ortograficzny Dla Dzieci obejmuje ponad 2500 haseł. Zawiera również przystępnie objaśnione zasady pisowni oraz mnóstwo ilustracji, ćwiczeń, a także komiks, bajkę, dyktando, rebusy i krzyżówki. W programie zastosowano najbardziej skuteczne formy nauczania. Słowa skojarzono tu z wesołymi obraz¬kami. Dynamiczne barwy i dźwięki oddziałują na wyobraźnię dziecka, co znacznie przyśpiesza przyswajanie pojęć. Wierszyki i rytmiczna piosenka sprawiają, że reguły ortograficzne „zapamiętują się same"! Ortografia polska nie należy do najłatwiejszych. Szczególnie dzieci mają dużo problemów z prawidłowym zapisem słów. A czego Jaś się nie nauczy......
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=35181


Temat: Szkoła dla dzieci niepełnosprawnych czy klasa integracyjna?
...jednak ze sobą pewne ograniczenia. "Specjalne potrzeby edukacyjne to potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub powstałe z innych przyczyn trudności w uczeniu się". (Reforma Systemu Kształcenia ..., 1998). Wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są m.in. własnie dzieci z niepełnosprawnoscia ruchową. Uczniom ze sp.potrz. edu. powinno sie zapewnić warunki i formy nauczania dostosowane do ich specyficznych potrzeb. (Reforma Systemu Kształcenia, 1998)
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=2257


Temat: Fragmenty I rozdziału "Czym jest psychologia?"
...lub stosowane, ale także służą radą jednostkom i klientom z dziedziny biznesu. Badacze często bywają proszeni przez różne firmy o poradę lub prowadzenie seminariów i warsztatów umożliwiających pracownikom firm nabywanie różne umiejętności. Psychologowie parający się praktycznymi zastosowaniami klinicznymi poznawanej wiedzy, bądź w miejscu pracy, czasami angażują się też i w prowadzenie badań - zwykle stosowanych - oraz różne formy nauczania. Niestety psychologowie prowadzący badania, wykłady i doradztwo praktyczne nie potrafią sami sobie doradzić, w jaki sposób można by rozszerzyć tydzień roboczy do 250 godzin. Dziedziny psychologii Przyjrzyjmy się obecnie niektórym specjalizacjom psychologicznym. Choć wielu psychologów oddaje się różnym formom działalności, większość ogranicza się tylko do jednej z następujących dziedzin....
Źródło: depresja.ws/index.php?showtopic=685


Temat: Program Otwarty w Grójcu
Ostatnie moje doświadczenia są takie, iż czasem na wozie i czasem pod wozem :) Chciałem podziękować Trisamie Prabhu, który na ostatnim sylwestrowym spotkaniu we Wrocławiu podkreślił, iż istnieją różne formy nauczania i dał nam swoje błogosławieństwa. Cały czas uczymy się, i prosimy Was o dużą wyrozumiałość. Mamy wiele do przepracowania. Bardzo wiele. W zasadzie to raczkujemy. Wspólne spotkania organizacyjne są dla nas dużą nadzieją na to iż z Programu na program będziemy wyciągać wnioski, uczyć się i poprawiać. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Wielbiciele z Warszany :)
Źródło: forum.harinam.pl/viewtopic.php?t=1341


Temat: SERWER HARINAM.pl - 2010!!!
Hari! A dla mnie jest to jeszcze jedno potwierdzenie na to, jak bardzo potrzebujemy tego potralu i takiej formy nauczania oraz, że jesteśmy naprawdę Towarzystwem które potrzebuje siebie na wzajem. Gauranga! Życzę wszystkim inspiracji w zyciu duchowym i czerpania nektarów z tego portalu Dziękuję. wasza sługa
Źródło: forum.harinam.pl/viewtopic.php?t=1515


Temat: nauczanie indywidualne
Prostuję. Oczywiście "2 lata", to nie jest wiek dziecka, tylko czas trwania tej formy nauczania.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5551


Temat: Szkoły średnie
...KLASY DLA DZIECI SPECJALNEJ TROSKI - na poziomie szkoły podstawowej lata 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 szkoły specjalne: ogółem 769 771 768 776 773 776 784 789 miasto 607 611 611 617 617 620 625 628 wieś 162 160 157 159 156 156 159 161 oddziały specjalne w szkołach podstawowych ogółem 1379 1367 1402 1297 958 699 668 635 klasy integracyjne w szkołach podstawowych ogółem - - - - 453 515 587 779 klasy ogólnodostępne i indywidualne formy nauczania ogółem - - - - - - 851 846 klasy terapeutyczne w szkołach podstawowych ogółem - - - - - 203 252 283 klasa wyrównawcza w szkole podstawowej ogółem - - - - - 1670 1454 1457 c. Szkolnictwo ponadpodstawowe W roku szkolnym 1997/98 w ponadpodstawowych szkołach specjalnych uczyło się 29877 uczniów. UCZNIOWIE PONADPODSTAWOWYCH SZKóŁ SPECJALNYCH lata 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 specjalne licea...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=235


Temat: Pytania na mianowanego
Ok. Formy prowadzenia lekcji: - frontalna - strumieniowa - stacyjno-obwodowa - zajęć w zespołach - zajęć indywidualnych - ćwiczeń ze współćwiczącym - zabaw i gier ruchowych - terenowa Formy nauczania: - zabawowa - zadaniowa - ścisła - fragmentów gry - gry uproszczonej - gry szkolnej - gry właściwej Pozdrawiam
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6561


Temat: Kolejny program otwarty w Nowym Nawadwip 13.07.2008r.
Hare Kryszna!!! :) Grupa Harinam się nie poddaje ! Bardzo dziękuję Marta za napisanie tego sprawozdania. Jest niesamowite, poczułem się jak na tym programie. Również bardzo dziękuję Rasattavie Prabhu za jego nieustający entuzjazm, gdyż sukces kolejnego programu wyrasta z jego serca przepełnionego pragnieniem zadowolenia Śri Guru i Śri Gaurangi! Jest to dla mnie wielką inspiracją widzieć owoce takiej formy nauczania i tak słodkiej współpracy jaką można zaobserwować pomiędzy bhaktami: Dvarakacyutą , Rasatattvą, Baladevą, Anną, Nisantą, Bhaktavasa govindą, Madaną.... i wieloma innymi osobami. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego programu, hej!
Źródło: forum.harinam.pl/viewtopic.php?t=857


Temat: Czytanie globalne
...że czytanie jest jedną z najważniejszych funkcji w życiu, ponieważ praktycznie cała nauka opiera się na tej umiejętności. Jest to z pewnością jeden z ważnych czynników, który zadecydował o wyborze w naszej szkole standardu: ‟Uczniowie potrafią czytać ze zrozumieniem”. Nauczyciele placówki w Czaplach starają się systematycznie wzbogacać swój warsztat pracy, stosować nowe (bądź wcześniej sprawdzone) efektywne metody i formy nauczania zmierzające do opanowania i usprawniania umiejętności czytania. Opiszę jedną z wdrożonych przeze mnie metod – czytanie globalne. Przed trzema laty rozpoczęłam pracę z dzieckiem z zespołem Downa. Po kilku miesiącach nauki umiejętności komunikowania się z uczniem postanowiłam podjąć próbę nauki czytania globalnego. Pracę dydaktyczną oparłam na książce: ‟Jak nauczyć małe dziecko czytać”....
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=2941


Temat: Nicienie
...raczej inna kwestia - dowolność i niekonsekwencja w nazewnictwie struktur i ton "pedagoga" ("doczytaj sobie, to będziesz wiedział"). ....tylko miejscem wymiany poglądów - gdzie w razie potrzeby należy te poglądy obronić lub zweryfikować. Amen Rafał Świnta prawda Rafał. Przyznaję Ci rację w tym co piszesz. Czy jako nauczyciel akademicji podawałeś wszystko na tacy A gdzie metody nauczania (chyba wiesz jakie) Gdzie formy nauczania (chyba wiesz jakie) W swych postach zawsze podawałem, gdzie i czego należy szukać (stąd te pytania na które jakoś nikt nie chciał odpowiadać - TY kiedyś też). A co do sposobu nauczania to proszę wszyskich by zwrócili uwagę na metamorfozę (przeczytac wątek od poczatku): AdamN Poniewaz Ty unikasz jak ognia konkretow wiec ja posluze Ci paroma. Nicien to nie waz Niektore gatunki linieja 1 inne pare razy ! Wszystkie linienia dotycza...
Źródło: pkmd.xt.pl/pl/forum/viewtopic.php?t=2002


Temat: kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń
...przewidzianych dla uruchomienia danego rodzaju działalności, o ile wynikają one z odrębnych przepisów. Podstawową dokumentacją, którą obowiązany jest prowadzić organizator, są: 1) programy nauczania, 2) dzienniki zajęć, 3) protokoły z przebiegu egzaminów, 4) rejestry wydanych dokumentów Program określonej formy pozaszkolnej powinien zawierać: 1) założenia organizacyjno-programowe, określające: a) nazwę formy nauczania, B) cel edukacji, c) zakres tematyczny, d) zasady doboru uczestników, e) czas trwania i sposób organizacji, f) sposób sprawdzania efektów nauczania, 2) plan nauczania, określający w szczególności: a) przedmioty nauczania i ich wymiar, B) rozkład zajęć, 3) program nauczania poszczególnych przedmiotów, określający: a) treści nauczania, B) wskazówki metodyczne, c) wykaz literatury, d) wykaz...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=16


Temat: ORGANIZACJA – CZY POTRZEBNA?
...nie stosować skoro stosuje się go ABSOLUTNIE WSZĘDZIE z wyjątkiem świata pana Cześka. Skoro uważasz, że uczniem się jest w chwili zapisania do szkoły i od zaraz należy stosować te same sposoby/formy (po co zatem cała nauka o dydaktyce??) to poślij pierwszoklasistów na uniwerek i zrób im wykład z mechniki kwantowej. Może gdybyś zaliczył takie doświadczenie, przeszłoby Ci przez rozum, że dla różnych uczniów, stosuje się różne sposoby/ formy nauczania. No nic bardziej oczywistego nie jestem w stanie tutaj zapodać!! Jedno główne/ogólne zadanie ma wiele 'podzadań' i 'podwykonawców" czy to tak trudno pojąć??!! Przecież to oczywiste, nie dla Ciebie, że ewangelista na przykład jest w mieście kilka dni i jedzie dalej, a po ewangelizacji co się robi? Znowu duże spotkania w namiocie ewangelizacyjnym i naucza tych, co się nawrócili?...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=5625


Temat: Transnisja wykładów i VP Trivikrama Maharaja
...wydarzeniach. Świątynia Warszawska transmitując wykłady podarowała nam ogromny prezent- dała nam towarzystwo Maharaja i wielbicieli. Za co chylę czoła do ich stóp. Transmitowanie na żywo wykładów, uroczystości dało by wszystkim bhaktom którzy nie mogą być obecni- smak i możliwość uczestniczenia w wydarzeniu z miejsca w którym się znajdują. Myślę, że wielu bhaktów ucieszyło by się z takich transmisji Czy stworzenie takiej formy nauczania było by trudnością? dziękuję i kłaniam się pokornie wasza sługa Ekangi Radha dd
Źródło: forum.harinam.pl/viewtopic.php?t=1328


Temat: Zmiana trybu TiR
Jest możliwość zmiany formy nauczania ze stacjonarnej na niestacjonarną weekendową po każdym semestrze nauki. Na pewno będziesz musiał napisać odpowiednie podanie do Dziekana. Proponuję udać się do Dziekanatu WSB, najlepiej do swojego opiekuna, który pokieruje Cię i wyjaśni w jaki sposób można tego dokonać. Pozdrawiam, Magda Biuro Rekrutacji 071 356 16 46 informacja@wsb.wroclaw.pl
Źródło: forum.wsb.pl/viewtopic.php?t=7578


Temat: Czy odebrane siłą polskim rodzicom dzieci mają szanse aby
...dwujęzycznego stwarza się szansę młodemu pokoleniu na to, by nie tylko odnalazło ono swoją tożsamość narodową ale jednocześnie dzięki biegłej znajomości dwóch języków było pomostem na drodze do budowania wzajemnych przyjaznych relacji między Rzeczpospolitą Polską z Republiką Federalną Niemiec. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3.12.2002 r. w Polsce obecnie realizowane są następujące formy nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej: http://www.vdg.pl/index.php?option=com_ ... &Itemid=40
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=16604


Temat: Na uczy ciele
...szkolnictwa, ktorego efektywnosc mozna tylko porownac z cepem do mlocenia zboza lub sierpem do koszenia. w tym miejscu wspomne nauczyciela, u ktorego na poprawke z ruskiego len sie recznie wyrywalo, az odciski sie potworzyly.infrastruktura tego uczenia jest zbyt kosztowna i malo efektywna. szkolnictwo prywatne zaczyna sie od problemu giertycha samego, bo jego dzieci sa wyjatkowo inteligentne, tylko, ze siedzac w normalnej szkole nudza sie i nic z tej formy nauczania niewyniknie. wiec jak sie za nauke placi wszystkie dzieci w tej szkole sa wyjatkowo inteligetne i uzdolnione juz z racji genetyczno-materialnych. a moze by naprawde reformy ale takie bez swietych krow. skrocic godzine lekcyjna do 20 minut i tworzac wiecej indywidualnego treningu z pomoca ogolniosocjalna osiagnac stadium rozwoju, w ktorym, kazdy znajdzie dostep do wiedzy i bedzie go w potrzebie umial znalezc. a przede wszystkim wiecej sportu...
Źródło: foty.ladek.eu/viewtopic.php?t=143


Temat: Opisy Religii
...i miłosierny potrafi rozpoznać kto naprawdę potrzebuje pomocy, a kto poradzi sobie i bez niej. Kult Światłości Kościół Światłości wywodzi się z Lordaeronu, wpływajac swymi naukami zarówno na niego jak i Quel'Thalas. Kościól zrodził Rycerzy Srebrnej Dłoni; ale Rycerze i Światłość nie byli w stanie zatrzymać Plagi, gdy ta pojawiłą się na ziemiach Lordaeronu. Teraz Kościół ma nowe centrum w Stormwind, ale nie ma żadnej zorganizowanej formy nauczania i czczenia Światłości w Kalimdorze. Wygląda też na to, że draenei również podążali drogą Światłości od blisko dwudziestupięciu tysięcy lat! Niewiele jednak wiadomo o podobieństwach między ich praktykami a tymi z Azeroth. Wielu paladynów, którzy służyli Srebrnej Dłoni, a mieszkają teraz na ziemiach Kalimdoru, próbuje uformować nowy Kościół, ale idzie im to powoli. Jako, że zgłębianie Światłości...
Źródło: elizjum.x-world.pl/forum/viewtopic.php?t=62


Temat: Wypowiadam wojnę "szkolnym bandytom"
Słuchajcie ! nawet ja NIE MOGĘ UWIERZYĆ Urban Henryk Pisowiec chce zafundować uczniom nowe formy nauczania.Przez d... do wiedzy .Kary cielesne , co o tym sądzicie?
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=1181


Temat: HC Show (1) - 10 przykazań
...czytać, nie było internetu :) to opowiadano sobie na ucho to i owo (np. Indianie). Do dziś szopka betlejemska jest właśnie taką formą opowieści, o wydarzeniu sprzed 2000 lat. A obraz w mieszkaniu, jest wyrazem wiary. Co nie znaczy, że popieram obwieszanie ścian obrazami jak to robią niektórzy katolicy tzn. xx Matek boskich i xx obrazów z Jezusem. Na dodatek kilka z apostołami i parę z Janem Pawłem 2. Ciekawe jak sobie radzili apostołowie bez tej formy nauczania?
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=2783


Temat: Giertych
Dla mnie to pomyłka bo mogłabym bardziej się zagłębić np. w historię w czasie, gdy muszę się uczyć chemii. Bo historia mnie interesuje, zamierzam zdawać z niej maturę i kształcić się dalej w tym kierunku. znowu sie potwierdza moja teza: jedyną sensowną formą edukacji jest forma dobrowolna i płatna...wtedy człowiek kontroluje nauczycieli bo zapłaci tylko za to co chce skonsumować i nie traci czasu na sprawy dla niego zbedne...do takiej formy nauczania żadne Min. Edukacji nie jest potrzebne QED
Źródło: voltahorse.pl/forum/viewtopic.php?t=8489


Temat: Szczęśliwe małżeństwo
...do zmasakrowanej kobiety. Wiem, że przytoczona sytuacja jest modelem, jednak mimo wszystko dla mnie bardziej tragiczny w tym momencie jest stan świadomości tej osoby. Utrata atrakcji i to wszystko?! Gdzie emocje, gdzie uczucia, gdzie współczucie? Warto się nad tym zastanowić. Dla mnie ten model pokazuje postawę: "Mogło być moje, teraz już nie będzie..." To tak kilka wątków i uczuć, które się we mnie obudziły pod wpływem takiej formy nauczania. Zaznaczam, są prawdziwe
Źródło: forum.harinam.pl/viewtopic.php?t=563Kwiat bez zapachu, jak człowiek bez duszy